ASLİ SAYILAR VE TEMYİZİ - الأَعْدَادُ الأَصْلِيَّةُ:

ASLİ SAYILAR VE TEMYİZİ - الأَعْدَادُ الأَصْلِيَّةُ:
(0-10) (11-19) (20-1000)

Müennes için Müzekker için

1( احد ) واحد واحدة ( احدى )
2اثنان ا ثنتان
3ثلاثة ثلاث
4 اربعة ا ربع
5خمسة خمس
6ستة ست
7 سبعة سبع
8ثمانية ثمان
9تسعة تسع
10عشرة عشر

Sayılar, sayılan isimden önce gelir. Yalnız 1 sayısı, sayılan isimden sonra gelir, sayılanın sıfatı durumunda olur.
Bir kız çocuğuطفلة واحدة Bir adamرجل واحد
Arapçada, sayıya aded, sayılana ma’dud denir. Bir cinsten iki varlığı göstermek içinاثنان veاثنتان pek kullanılmaz, isim doğrudan doğruya tensiye yapılır.
İki adam رجلان <- bir adam رخل
İki kız çocuğu طفلتان <- bir kız çocuğu طفلة

1.Kaide: 3-10 arasında, aded (sayı), ma’dud’un (sayılanın) zıt cinsinden olur, sayılan cemi olarak gelir ve mecrurdur. (son harfinin harekesi esre’dir.)

Müennes için Müzekker için

1 kız çocuğu طفلة واحدة 1 çocukطفل واحد

2 طفلتان 2 طفلان

3 ثلاث طفلات 3 ثلاثة اطفال

4 اربع طفلات 4 اربعة اطفال

5 خمس طفلات 5 خمسة اطفال

6 ست طفلات 6 ستة اطفال

7 سبع طفلات 7 سبعة اطفال

8 ثمانى طفلات 8 ثمانية اطفال

9 تسع طفلات 9 تسعة اطفال

10 عشر طفلات 10 عشرة اطفال

2.Kaide: 11-19 arasındaki sayılara murekkeb (birleşik) sayılar denir. Sayılar birleşiktirler, her iki bölümünde son harfi üstün’dür.

Müennes için Müzekker için

11 kız çocuğu احدى عشرة طفلة 11 çocuk احد عشر طفلا

12 اثنتا عشرة طفلة 12 اثنا عشر طفلا

13 ثلاث عشرة طفلة 13 ثلاثة عشر طفلا

14 اربع عشرة طفلة 14 اربعة عشر طفلا

15 خمس عشرة طفلة 15 خمسة عشر طفلا

16 ست عشرة طفلة 16 ستة عشر طفلا

17 سبع عشرة طفلة 17 سبعة عشر طفلا

. 18 ثمانى عشرة طفلة 18 ثمانية عشر طفلا

19 تسع عشرة طفلة 19 تسعة عشر طفلا

3.Kaide: Mürekkeb (bitişik) sayılardan yalnız 12 mu’rab (cümledeki durumuna göre hareke alan) dır

12 çocuk geldi مرفوع جاء اثنا عشر طفلا

12 çocuk gördüm منصوب رايت اثنى عشر طفلا

12 çocuğu selamladım مجرور سلمت على اثنى عشر طفلا

Görüldüğü gibi, 12 sayısındakiاثنتان اثنان kelimelerinin sonundaki elif, merfu (ötre) durumunda elif olarak kalıyor, mensub (üstün) ve mecrur (esre) durumunda ise ya oluyor.

4.Kaide: Diğer mürekkeb (birleşik) sayılar mebni (son harekesi değişmeyen) dir. cümlede ne durumunda bulunursa bulunsunlar, hiçbir değişikliğe uğramazlar.

17 çocuk geldi مرفوع جاء سبعة عشر طفلا

17 çocuk gördüm منصوب رايت سبعة عشر طفلا

17 çocuğu selamladım مجرور سلمت على سبعة عشر طفلا
الطالب المجتهد

5.Kaide: 20-100 arasındaki sayılara ukud العقود denir. Bu sayılar, hem müzekker, hem de müennes için ortak kullanılır.

20 erkek-kız çocuğu عشرون طفلا - طفلة

30 ثلاثون طفلا - طفلة

40 اربعون طفلا - طفلة

50 خمسون طفلا - طفلة

60 ستون طفلا - طفلة

70 سبعون طفلا - طفلة

80 ثمانون طفلا – طفلة

90 تسعون طفلا – طفلة

Nasb ve cer halinde, bu sayılardaki vav , ye olur.

Ref hali جاء عشرون طفلا 20 çocuk geldi

Nasb hali رايت عشرين طفلا 20 çocuk gördüm

Nasb hali رايت سبعة واربعين تلميذا 47 öğrenci gördüm
Cer hali سلمت على سبعة واربعين تلميذا 47 öğrenciye selam verdim

6.Kaide: 100-1000 arasındaki sayılar: 100 ve 200 dışındakiler bileşiktir. İkinci bölüm muzafun ileyh sayıldığından mecrurdur. Bu sayılarda müzekker ve müennes için ortak kullanılır.
100مائة 200مائتان 300ثلاثمائة 400اربعمائة 500خمسمائة
600ستمائة 700سبعمائة 800ثمانمائة 900تسعمائة 1000الف (الاف:ج)
700 gece (müennes)سبعمائة ليلة 700 gün (müzekker)سبعمائة يوم
107 kitap مائة وسبعة كتب 514 kitap خمسمائة واربعة عشر كتابا
968 kitap تسعمائة وثمانية وستون كتابا
Bu sayılardan sonra gelen ma’dud (sayılan şey), sayının son bölümüne göre, müfret veya cemii olur ve ona göre harekelenir.

Aded (sayı) – Ma’dud (sayılan) münasebeti şöyledir:

Aded (sayı) Ma’dud (sayılan)
3-10 cemi, mecrur عشرة كتب
11-19 müfret, mensub تسعة وتسعون كتابا
99’dan sonra müfret, mecrur عشرة الاف كتاب

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Arapça - Türkçe Sözlük